Tanec / sbor / muzika

Tanec / sbor / muzika
  • Pozice ve skupině: Amatérská část souboru

Tzv. „amatérští členové“ VUS ONDRÁŠ, tedy ti, kteří se souboru věnují ve svém volném čase ze záliby, působí ve třech uměleckých částech souboru. Je to taneční skupina, dívčí pěvecký sbor a případně orchestr lidových nástrojů. Členy bývají převážně studenti vysokých či středních škol, kteří do Brna za tímto účelem přicházejí. Jsou také často členy jiných folklorních souborů či uměleckých těles a chtějí při studiích v Brně ve svém koníčku pokračovat. Amatérští členové jsou nepostradatelnou součástí celého souboru.
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je jediným profesionálním tělesem svého druhu v České republice. Za svých 65 let existence dosáhl mnoha uznání a ocenění nejen u nás, ale i v zahraničí. Členství v souboru vyžaduje odpovědný přístup, tvrdou a obětavou práci, ale je současně prestižní záležitostí na půdě folklorní scény a potlesk diváků je vždy satisfakcí pro všechny členy souboru.

Výběrové řízení na členy amatérské části souboru bývá vyhlašováno zpravidla jednou za rok na začátku října. Podmínkou přijetí je jeho úspěšné absolvování.

TANEČNÍ SKUPINA
Výběrové řízení probíhá formou řady cvičení, která předvádí některý ze stávajících členů taneční skupiny a účastníci se je snaží repetovat co nejpřesněji. Obsahem cvičení jsou základy klasického a zejména lidového tance, případně jiné taneční techniky. Cvičení se provádějí individuálně nebo v tanečních párech ve vícečlenných skupinách. Důležitým faktorem je také zpěv. Úspěšní absolventi náboru jsou přijímáni do semináře.
Seminář je v případě velkého množství přijatých zájemců posledním sítem pro přijetí do taneční skupiny. V délce 2-6 týdnů probíhají tréninky většinou 1x týdně ve středu v čase 19.00-22.00. Seminář je obdobou běžných nácviků taneční skupiny, ve kterých se seminaristé učí základní taneční techniky, choreografické pasáže tanců z různých národopisných regionů a rovněž jim nabízí možnost pochopit systém práce taneční skupiny souboru. Ze semináře úspěšní seminaristé postupují do taneční skupiny.
Nácviky taneční skupiny probíhají 2x týdně (zpravidla v úterý a čtvrtek) od 18.30 do 22 hodin. V nácvičném období, které trvá od října do března, jsou nácviky doplňovány víkendovými soustředěními. Soustředění jsou plánována 1-2x za měsíc dle potřeby a neúčast na nich je takřka nenahraditelná.
Časový rozvrh soustředění: Pá 18.30-22.00, So 9.00-18.00, Ne 9.00-14.00
Vystoupení amatérské části taneční skupiny jsou vrcholem programové nabídky souboru a jsou nazývána celosouborovými, jelikož v nich účinkují všechny složky souboru – taneční skupina (složena z profesionální a amatérské části), orchestr lidových nástrojů a dívčí pěvecký sbor. Období vystupování trvá obvykle od dubna/května do září/října. V poslední době se taneční skupina zúčastnila také prestižních zahraničních cest, např. turné po Japonsku nebo The Royal Edinburgh Military Tattoo v Edinburghu. Vystoupení jsou pro účinkující technicky i fyzicky náročná, mají vysokou uměleckou úroveň, a proto je důležitá precizní a intenzivní příprava.
Vedoucí: Jan Kysučan

DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR
Výběrové řízení probíhá formou vyzkoušení intonace, rozsahu, rytmu a pěveckého projevu. 
Nácvik dívčího sboru probíhá 1x týdně (zpravidla v úterý) od 18.00 do 22.00. Nacvičuje se repertoár z různých regionů a žánrů, proto je důležité budovat u členů flexibilitu, komplexnost a pro mnohočetnost hlasů také schopnost zpívat samostatně (zejména při nácvicích). Vybrané členky dostávají příležitost i sólového projevu. Jelikož koncepce souboru zařazuje sbor i do společných programových čísel s taneční skupinou, je nutná jistá pohybová průprava, která je taktéž součástí nácviků.
Vystoupení dívčího pěveckého sboru jsou nedílnou součástí programové nabídky souboru. Dominantní jsou koncerty s orchestrem lidových nástrojů, především adventní a vánoční koncerty, ale třeba i významné koncerty, které vznikly v propojení s jinými interprety (např. Božská flétna, Harafica&Ondráš: Kde domov můj?! atp.) a samozřejmě tzv. celosouborová vystoupení, na kterých se podílí i ostatní složky souboru. Všechna tato vystoupení jsou pro účinkující technicky náročná, mají vysokou uměleckou úroveň, a proto je důležitá precizní a intenzivní kolektivní i individuální příprava.
Vedoucí: Štěpán Blinka

ORCHESTR LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
Amatérská část orchestru lidových nástrojů je spíše výjimečná a slouží k posílení některých postů. Přestože se jedná o amatérskou činnost, nesmí vzniknout rozdíl kvality a přístupu mezi amatérskou a profesionální částí orchestru.
Výběrové řízení probíhá na základě plnění disciplín pro dané nástroje. Uchazeč by měl v ideálním případě zahrát jednu stupnici dle vlastního výběru, interpretovat skladbu, která se zdaleka nemusí týkat jen folklórního žánru (část koncertu, sonáty nebo jiné skladby z oblasti vážné hudby), snažit se na místě zahrát z partů, jež tvoří současný repertoár orchestru, zazpívat dvě písně rozdílného charakteru a nakonec se improvizačně včlenit do cimbálové muziky sestavené z muzikantů orchestru. V případě uchazeče na post houslisty se očekávají alespoň základní primášské dovednosti.
Nácvik profesionální složky hudební skupiny s amatérskými členy neprobíhá pravidelně. Účast na nácvicích závisí na počtu a rozložení vystoupení v umělecké sezóně. Je nezbytná důsledná individuální příprava.
Vystoupení jsou pro účinkující technicky náročná, mají vysokou uměleckou úroveň, a proto je důležitá precizní a intenzivní příprava. Jedná se o koncerty s orchestrem lidových nástrojů, adventní a vánoční koncerty, ale třeba i významné koncerty, které vznikly v propojení s jinými interprety (např. Božská flétna, Harafica&Ondráš: Kde domov můj?! atp.) a samozřejmě tzv. celosouborová vystoupení, na kterých se podílí i ostatní složky souboru.
Vedoucí: Jaromír Kučera
 

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ
Štefánikova 53a
662 10 Brno

E-mail: ondras@vusondras.cz
Ústředna: +420 973 442 046
Vedení: +420 973 444 909
Umělecký provoz: +420 973 442 089

Sledujte nás! VUS Ondráš na Facebooku VUS Ondráš na Youtube VUS Ondráš na Instagramu

Kontaktní formulář

Prosím, vyplňte následující formulář
podmínky použití formuláře

Údaje, které do formuláře zadáte, použijeme pouze pro zaslání odpovědi. Naše webové stránky neuchovávají data z formuláře ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Po odeslání formuláře obdržíte emailem kopii dotazu.